Beglaubigte Übersetzungen in Kanada

Heeft u een gecertificeerde vertaling van uw document nodig ter ondersteuning van een immigratie-, visum-, paspoort- of professionele aanvraag binnen Canada, of een ambassade?

Met Translayte heeft u toegang tot duizenden professionele gecertificeerde vertalers die naar behoren zijn goedgekeurd binnen Canada. We leveren ook vertalingen met beëdigde verklaringen die worden geaccepteerd voor visum/verblijfsaanvragen. Onze gecertificeerde vertalingen zijn gemakkelijk te bestellen en worden snel geleverd, met 100% gegarandeerde acceptatie.

Onze gecertificeerde vertalingen worden geaccepteerd door de IRCC, Canada Revenue Agency, ESDC, universiteiten, banken, lokale autoriteiten en rechtbanken. U kunt documenten online verzenden in PDF-, JPG-, PNG- en Word-formaten.

Beglaubigte Übersetzung

Ab {{ pricing.service[0].fee * exchangeRate | currency(chargeCurrency.symbol) }} / {{ trans(pricing.service[0].qty_type) }} Change currency

Format
PDF per E-Mail-Versand.
Laufzeit
48 Stunden, 24 Stunden & Auslieferung am selben Tag.
Verfahren
Vereidigte Übersetzer, Notar & Apostille.
Versandkosten
Ja Ab {{ pricing.post_original[1].fee * exchangeRate | currency(chargeCurrency.symbol) }}
Bestellung aufgeben

Wählen Sie den gewünschten Service, geben Sie Umfang und Sprachen an, laden Sie Dateien hoch, wählen Sie Verfahren aus und geben Sie zusätzliche Hinweise ein.

Übersetzer wird zugewiesen

Ihr Auftrag wird an eine professionelle Übersetzungskraft mit muttersprachlichen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung in Ihrem Fachgebiet vergeben.

Ihre Bestellung wird ausgeliefert.

Sie erhalten Ihre angeforderte Übersetzung fristgerecht oder noch vor dem Abgabetermin und können diese durchsehen und Änderungen anfordern.

Translayte Trustpilot Reviews

Angebotene Länder

Wir bieten amtliche Übersetzungen an, die weltweit anerkannt sind. Zu den angebotenen Ländern gehören:

Wir bieten auch legalisierte Übersetzungen mit Apostille an, die in allen 86 Ländern, die dem Haager Übereinkommen beigetreten sind, akzeptiert werden.


Beglaubigte Übersetzungsbeispiele

Wir liefern Ihre beglaubigten Übersetzungen als digitales PDF-Dokument und bemühen uns, das Layout und die Formatierung wo immer möglich zu reproduzieren. Ihre Übersetzung wird signiert und beglaubigt.

Persönlich identifizierbare Informationen wurden zensiert.

Translayte certified translation Beglaubigte Standardübersetzung
sworn translation france Beglaubigte Übersetzungen Frankreich
sworn translation German Beglaubigte Übersetzungen Deutschland
sworn translation Netherlands Beglaubigte Übersetzungen Niederlande
sworn translation spanish Beglaubigte Übersetzungen Spanien

Gecertificeerde Vertaaldiensten in Canada

Als u niet-Engelse of Franse documenten indient als onderdeel van een officiële aanvraag in Canada, dan heeft u een Gecertificeerde Vertaling nodig.

Hieronder leggen we een aantal van de vereisten uit.

Vereisten voor Gecertificeerde Vertaaldiensten in Canada

Buitenlandse documenten die worden gebruikt voor officiële doeleinden binnen Canada vereisen een Gecertificeerde Vertaling als ze niet in het Engels of Frans zijn uitgegeven.

Canadese autoriteiten zoals de IRCC zijn meestal strikt over de documenten die u mag opnemen als onderdeel van uw aanvraag en kunnen er in de meeste gevallen op aandringen dat u een gecertificeerde vertaling bijvoegt voor alle buitenlandse documenten die niet in het Engels of Frans zijn.

Voor uw documenten om als volledig te worden beschouwd, moet u ze samen met de Engelse of Franse vertaling indienen die:

 • Gesigneerd en gestempeld is door een Canadese gecertificeerde vertaler of 
 • Een verklaring (affidavit) bevat van een niet-gecertificeerde vertaler, ondertekend door een openbaar notaris.

Translayte kan beide soorten gecertificeerde vertalingen produceren, en uw keuze voor een van de opties moet afhangen van de kosten en de specifieke instructies die u heeft gekregen - omdat de vereisten kunnen verschillen op basis van uw omstandigheden, locatie, en de instantie waarbij u indient.

In Canada kunnen de vereisten voor een gecertificeerde vertaling variëren, afhankelijk van de specifieke organisatie of instelling waarmee u te maken heeft. Er zijn echter enkele algemene richtlijnen die vaak worden gevolgd voor gecertificeerde vertalingen:

 1. Professionele vertaler: De vertaling moet worden uitgevoerd door een professionele vertaler die over de nodige kwalificaties, vaardigheden en ervaring beschikt in het taalpaar en het onderwerp. In sommige gevallen moet de vertaler lid zijn van een erkende professionele vertaalvereniging.
   
 2. Nauwkeurigheid en volledigheid: De gecertificeerde vertaling moet een nauwkeurige en volledige weergave zijn van het originele document, waarbij alle details en nuances van de brontekst worden vastgelegd zonder weglatingen of toevoegingen.
   
 3. Opmaak en indeling: Het vertaalde document moet qua opmaak en indeling sterk lijken op het originele document, inclusief de plaatsing van stempels, zegels of handtekeningen.
   
 4. Verklaring of eed van de vertaler: Een niet-gecertificeerde vertaling bevat meestal een ondertekende verklaring of eed van de vertaler, waarin zij getuigen van hun kwalificaties en de nauwkeurigheid van de vertaling. Deze verklaring moet mogelijk worden bekrachtigd door een openbare notaris, afhankelijk van de vereisten van de specifieke organisatie.
   
 5. Contactinformatie: De contactgegevens van de vertaler, inclusief hun naam, adres en professionele affiliatie (indien van toepassing), moeten duidelijk worden vermeld in de vertaling.
   
 6. Identificatie van het originele document: De gecertificeerde vertaling moet duidelijk de titel, datum en andere identificerende informatie vanhet originele document aangeven.
   
 7. Zegels en stempels: Als de vertaler lid is van een professionele vereniging of een gecertificeerde vertaler is, kunnen zij hun officiële zegel of stempel op de gecertificeerde vertaling gebruiken.

Wanneer is een Gecertificeerde Vertaling vereist in Canada

Er zijn verschillende situaties waarin gecertificeerde vertaaldiensten noodzakelijk zijn om aan Canadese vereisten te voldoen. Enkele gangbare voorbeelden zijn:

 1. Immigratieaanvragen: Bij het aanvragen van een visum, permanente verblijfsvergunning of burgerschap moet u gecertificeerde vertalingen van essentiële documenten aanleveren, zoals geboortecertificaten, huwelijkscertificaten en politie-uitspraken.
   
 2. Academische aanvragen: Als u solliciteert bij een Canadese universiteit of hogeschool, moet u mogelijk gecertificeerde vertalingen van uw cijferlijsten, diploma's en andere relevante academische documenten indienen.
   
 3. Juridische zaken: In rechtszaken en andere juridische processen zijn vaak gecertificeerde vertalingen van documenten zoals contracten, verklaringen en getuigenverklaringen vereist om hun geldigheid en geloofwaardigheid te waarborgen.
   
 4. Werkgelegenheid: Als u werk zoekt in Canada, moet u mogelijk gecertificeerde vertalingen van uw arbeidsverleden, referenties en kwalificaties aan potentiële werkgevers verstrekken.
   
 5. Medische en verzekeringsdoeleinden: In gevallen waarin u medische dossiers of verzekeringsdocumenten moet presenteren, kunnen gecertificeerde vertalingen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de informatie nauwkeurig is en gemakkelijk te begrijpen voor alle betrokken partijen.

Gebruik maken van een Canadese Gecertificeerde Vertaler

In Canada is een gecertificeerde vertaler een professional die taalkundige expertise en bekwaamheid heeft aangetoond in het vertalen van documenten van de ene taal naar de andere door te voldoen aan de criteria die zijn gesteld door een erkende professionele vertaalvereniging. Gecertificeerde vertalers hebben een rigoureus evaluatieproces ondergaan, dat meestal onderwijs-, ervaring- en examenvereisten omvat. Ze zijn verplicht om een ethische code te volgen en hun certificering te behouden door deel te nemen aan permanente professionele ontwikkelingsactiviteiten. Enkele van de erkende professionele vertaalverenigingen in Canada zijn:

 • Canada's National Translation Association (CTTIC)
   
 • Association of Translators and Interpreters of Ontario (ATIO)
   
 • Society of Translators and Interpreters of British Columbia (STIBC)
   
 • Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ)
   
 • Association of Translators and Interpreters of Alberta (ATIA)
   
 • Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan (ATIS)
   
 • Association of Translators and Interpreters of Manitoba (ATIM)

Om een gecertificeerde vertaler in Canada te worden, moet een vertaler gecertificeerd zijn door een of meer van deze verenigingen.

Voordat u verder gaat met een vertaler, is het essentieel om hun kwalificaties, ervaring en referenties te verifiëren om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurige en betrouwbare vertalingen kunnen leveren. Hier zijn enkele belangrijke documenten en informatie waar u op moet letten: CV, certificering/lidmaatschap (ATIO, STIBC, OTTIAQ etc.), voorbeeldvertaling, referentie/getuigenis, vertrouwelijkheidsovereenkomst, doorlooptijd & beschikbaarheid, tarieven en betalingsvoorwaarden.

Een door een gecertificeerde vertaler geproduceerde vertaling zal worden gestempeld en ondertekend, en ook een fotokopie van uw originele document met zijn stempel erop bevatten. Vertalingen die door gecertificeerde vertalers worden geproduceerd, worden zonder verdere noodzaak van een verklaring (affidavit) geaccepteerd.

Translayte werkt samen met honderden gecertificeerde vertalers in Canada die vanuit meer dan 60 talen in het Frans of Engels kunnen vertalen en kan helpen aanvaardbare vertalingen voor uw aanvraag te produceren.

Gecertificeerde Vertaling met een Affidavit

Als de vertaling in Canada wordt gedaan:

 • Juridische geloofwaardigheid: De vertaling mag niet door u, een familielid of een consultant die u heeft ingehuurd worden gedaan. De vertaling moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde vertaler in Canada. Elke andere vertaling gedaan door een vertaler die niet gecertificeerd is, moet vergezeld gaan van een affidavit.
   
 • Verificatie van de kwalificaties van de vertaler: Verifieer of de vertaling de kwalificaties van de vertaler bevat, zoals certificaten, lidmaatschappen en professionele ervaring. Deze informatie helpt te verifiëren dat de vertaling is voltooid door een competente professional en zorgt ervoor dat uw vertaling geen affidavit nodig heeft.

Als de vertaling buiten Canada wordt gedaan:

 • Internationale erkenning: Wanneer een vertaling buiten Canada wordt voltooid, kan een affidavit helpen ervoor te zorgen dat de vertaling wordt erkend en geaccepteerd door Canadese instellingen, overheidsinstanties en juridische entiteiten.
   
 • Standaardisatie: Een affidavit kan een gestandaardiseerd formaat bieden voor het presenteren van de kwalificaties van de vertaler en het bevestigen van de nauwkeurigheid van de vertaling, waardoor het voor Canadese organisaties eenvoudiger wordt om het document te verifiëren.
   
 • Juridische ontvankelijkheid: Een affidavit kan nodig zijn voor de ontvankelijkheid van het vertaalde document in Canadese rechtbanken of juridische procedures. Het zorgt ervoor dat het document voldoet aan de wettelijke vereisten voor gecertificeerde vertalingen in Canada.
   
 • Transacties over de grens: In situaties met transacties over de grens, zoals immigratie of zakelijke transacties, kan een affidavit helpen de geldigheid en nauwkeurigheid van het vertaalde document te bevestigen, waardoor een soepeler proces wordt vergemakkelijkt.
   
 • Consulaire legalisatie of apostille: Wanneer een vertaling buiten Canada wordt voltooid, moet de affidavit mogelijk een consulaire legalisatie ondergaan of een apostille ontvangen (afhankelijk van het land) om de authenticiteit van de Notaris of Commissaris van Ede die de affidavit heeft gelegaliseerd, te bevestigen. Dit proces voegt een extra laag van zekerheid toe en maakt het vertaalde document breder geaccepteerd in Canada.

Conclusie, een affidavit dient als een essentieel element van vertalingen, zowel binnen als buiten Canada, afhankelijk van of de vertaler al dan niet gecertificeerd is. Het helpt om de geloofwaardigheid, geldigheid en nauwkeurigheid van de vertaalde documenten te waarborgen terwijl het voldoet aan de eisen van verschillende instellingen en juridische entiteiten.

Vertalingen die in het buitenland of bij ambassades worden gebruikt

Voor vertalingen die in een ander land worden gebruikt, kan u worden gevraagd om een Apostille te verkrijgen op het originele document of een beëdigde vertaling te verkrijgen van een vertaler in dat land. Translayte produceert gecertificeerde, gelegaliseerde, beëdigde en gelegaliseerde vertalingen die wereldwijd worden geaccepteerd, en kan helpen ervoor te zorgen dat uw vertalingen op de juiste manier worden geproduceerd en geaccepteerd in het land waar u van plan bent ze te gebruiken.

Waar gecertificeerde vertalingen vereist zijn in Canada

Translayte kan gecertificeerde vertalingen leveren die worden geaccepteerd door een van de volgende instanties en organisaties in Canada.

 • Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap Canada (IRCC) 
 • Canadese universiteiten & hogescholen 
 • Provinciale licentie- & professionele accreditatieorganen 
 • Canada Mortgage and Housing Corporation. 
 • Canada Revenue Agency 
 • Gezondheids- en medische instellingen 
 • Employment and Social Development Canada

Warum sollten Sie uns wählen?

Bei Translayte verstehen wir, dass genaue und effiziente Übersetzung für Ihren Erfolg entscheidend ist. Unser Engagement für Exzellenz, unser erfahrenes Team von professionellen Linguisten und unser Engagement für Kundenzufriedenheit unterscheiden uns von anderen Übersetzungsunternehmen.

 • Expertise: Unser Team besteht aus hochqualifizierten und erfahrenen Übersetzern, Redakteuren und Korrekturlesern, die auf eine Vielzahl von Branchen und Sprachen spezialisiert sind. Wir garantieren präzise Übersetzungen, die die Nuancen und Feinheiten Ihres Originalinhalts einfangen.
   
 • Qualitätssicherung: Wir folgen einem rigorosen, mehrstufigen Qualitätssicherungsprozess, einschließlich mehrerer Korrektur- und Bearbeitungsdurchgänge, um sicherzustellen, dass Ihre Übersetzungen genau, klar und kulturell angemessen sind.
   
 • Schnelle Bearbeitungszeit: Wir verstehen die Bedeutung von Terminen und sind verpflichtet, Ihre Übersetzungen pünktlich zu liefern, ohne dabei die Qualität zu beeinträchtigen. Wir bieten flexible Bearbeitungszeiten an, die auf Ihre Projektbedürfnisse zugeschnitten sind und dringende Anfragen bearbeiten können.
   
 • Vertraulichkeit: Wir nehmen den Datenschutz und die Datensicherheit sehr ernst. Alle unsere Teammitglieder sind an strenge Geheimhaltungsvereinbarungen gebunden, und wir implementieren die neuesten Verschlüsselungstechnologien, um Ihre Dateien und Informationen zu schützen.
   
 • Persönlicher Service: Wir schätzen unsere Kunden und sind darauf bedacht, jedem Projekt persönliche Aufmerksamkeit zu widmen. Unser reaktionsschnelles Kundendienstteam steht rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre Anliegen zu klären und alle Fragen, die Sie haben könnten, zu beantworten.

Wie wir arbeiten

Unser optimierter Prozess bei Translayte ist darauf ausgelegt, Übersetzungen von höchster Qualität auf effizienteste Weise zu liefern. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Übersicht, wie wir arbeiten:

 1. Projektbewertung: Sobald Sie Ihr Projekt eingereicht haben, wird unser Team Ihren Inhalt überprüfen, Ihre spezifischen Anforderungen besprechen und ein detailliertes Angebot zusammen mit einer geschätzten Bearbeitungszeit geben.
   
 2. Übersetzerzuweisung: Wir wählen sorgfältig einen professionellen Übersetzer aus, der die entsprechende Expertise in Ihrer Branche hat und fließend in der Ausgangs- und Zielsprache ist. Dies stellt sicher, dass Ihre Übersetzungen nicht nur genau, sondern auch ansprechend für Ihre Zielgruppe sind.
   
 3. Übersetzungsprozess: Unser Übersetzer wird Ihren Inhalt sorgfältig übersetzen und dabei die ursprüngliche Botschaft, den Ton und den Stil bewahren. Sie werden auch sicherstellen, dass die Übersetzung kulturell sensibel und angemessen für Ihre Zielgruppe ist.
   
 4. Qualitätssicherung: Nachdem die Übersetzung abgeschlossen ist, wird ein zweiter Linguist den Inhalt Korrektur lesen und bearbeiten, um sicherzustellen, dass er frei von Fehlern und Inkonsistenzen ist. Dieser rigorose Qualitätskontrollprozess garantiert den höchsten Standard an Genauigkeit und Lesbarkeit.
   
 5. Endlieferung: Sobald die Übersetzung unsere Qualitätssicherungsprüfungen bestanden hat, liefern wir Ihnen die endgültige, polierte Version in Ihrem bevorzugten Format. Unser Kundendienstteam bleibt für alle Fragen oder Bedenken, die Sie haben könnten, verfügbar.

Wir sind stolz auf unsere Arbeit und engagieren uns dafür, Ihre Erwartungen zu übertreffen. Vertrauen Sie Translayte für all Ihre sprachlichen Bedürfnisse und erleben Sie den Unterschied, den außergewöhnliche Übersetzungsdienste für Ihr Geschäft machen können.


Bepreisung beglaubigte Übersetzungen

Beglaubigte Übersetzung

Ab {{ pricing.service[0].fee * exchangeRate | currency(chargeCurrency.symbol) }} / {{ trans(pricing.service[0].qty_type) }}

Die Übersetzung wird von einem Vertreter des Unternehmens oder einem öffentlich bestellten Übersetzer als originalgetreue Übersetzung des Ausgangstextes bestätigt.

Lieferbar
PDF-Übersetzung mit signierter Beglaubigung und Stempelung
Laufzeit
Ab 24 Stunden
Überbeglaubigte Übersetzung

Ab {{ (pricing.service[0].fee + pricing.notary.fee) * exchangeRate | currency(chargeCurrency.symbol) }}

Der Übersetzer bzw. Unternehmensvertreter bestätigt eidesstattlich vor einem Notar die eigenhändige und dem Ausgangstext vollauf entsprechende Übersetzung.

Lieferbar
Unterschriebene Übersetzung mit notariellem Stempel
Laufzeit
Ab 48 Stunden
Legalisierte Übersetzung

Ab {{ (pricing.service[0].fee + pricing.apostille.standard) * exchangeRate | currency(chargeCurrency.symbol) }}

Das Dokument wird übersetzt, dann von einem Notar oder Rechtsanwalt überbeglaubigt und schließlich von der zuständigen Legalisierungsstelle mittels Apostille legalisiert.

Lieferbar
Unterschriebene Übersetzung mit notariellem Stempel & Apostille
Laufzeit
Ab 3 Tagen

Die oben genannten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (die gilt, wenn Sie ihren Wohnsitz in der EU haben). Zusätzliche Gebühren fallen an, wenn Sie Versand, vereidigte Übersetzer, Dringlichkeit oder professionelle Bewertungen benötigen.

Beglaubigte Übersetzung bestellen

Weitere Gründe, sich für uns zu entscheiden

Einfache, fortschrittliche Preisgestaltung

Transparente Preise, die Qualität und Kosten widerspiegeln.

Schneller und hilfreicher Kundendienst

Sie können uns rund um die Uhr erreichen und erhalten eine schnelle Antwort.

Sichere Online-Bestellung

Dokumente hochladen, Preise erhalten und sicher bezahlen.

Pünktliche Auslieferung

Lassen Sie sich Ihren Auftrag pünktlich zustellen. Jedes Mal.

Anerkannte Übersetzungen

Unsere beglaubigten Übersetzungen sind allgemein anerkannt überall .
Angebotene Länder

Wir bieten amtliche Übersetzungen an, die weltweit anerkannt sind. Zu den angebotenen Ländern gehören:


Sprachen

Wir können in oder aus über 130 Sprachen übersetzen.

Wir bieten Sprachübersetzungen in Hunderten von Sprachpaaren an und arbeiten mit muttersprachlichen Fachkräften zusammen, die die rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen beherrschen.

Klicken Sie hier und sehen Sie Sprachen, die wir abdecken.


Dokumente, die wir übersetzen

Wir können amtliche Übersetzungen für eine Reihe von Dokumenten anfertigen.

Dazu gehören Akademische Zeugnisse, Kontoauszüge, Geburtsurkunden, Scheidungsunterlagen, Führerscheine, Rechtsverträge, Heiratsurkunden und Polizeiliche Führungszeugnisse.

Klicken Sie hier und sehen Sie Dokumente, die wir übersetzen.


Die Meinung unserer Kunden

Was Sie uns ausgeliefert haben, ist absolut perfekt und löst unser Problem, zumal wir mit Qualität und Inhalt eines früheren Übersetzers, den meine Frau beauftragt hatte, nicht zufrieden gewesen waren.

— Darrell

Vielen Dank dafür. Jawohl, jetzt stimmt alles. Ich möchte Ihnen für Ihre Dienste und Ihre schnellen Reaktionen bei den kleinen Änderungen danken, die wir brauchten. Ihren Übersetzungsdienst werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.

— Emiliano

Vielen Dank für Ihren schnellen und professionellen Service. Wir werden translayte auf alle Fälle wieder beauftragen.

— Nicolette

Danke für die harte Arbeit. Durchgängig bin ich mit der Übersetzung höchst zufrieden.

— Sona

Vielen Dank, das ist klasse. Ich hab alles durchgesehen und die Qualität Ihrer Arbeit hat mir wirklich gefallen. Auf jeden Fall empfehle ich Ihre Website weiter.

— Faiza

Hallo, vielen Dank für Ihre bisherigen Leistungen! Ich war sehr zufrieden mit der Übersetzung, die Sie mir auf meinen Geschäftsvorschlag hin vorgelegt haben.

— John

Das ist das erste Mal, dass ich Ihre Dienste genutzt habe, und es wird nicht das letzte Mal sein.

— Coral

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich bin sehr beeindruckt vom Aufbau meines Dokuments und der Präzision, mit der die Übersetzungskraft das Dokumentenformat beibehalten hat.

— Kingsley

Hiermit wird der Erhalt der beglaubigten Übersetzung bestätigt. Ich muss sagen: die geleistete Arbeit ist enorm!!

— Arthur

Vielen Dank für das Korrekturlesen und Überarbeiten meiner Übersetzung. Ich habe sie durchgesehen und bin begeistert.

— Priscilla

Danke für die Hilfe, ich bin absolut begeistert von Ihrer Übersetzung! Machen Sie weiter so! Ich sehe das durch und teile Ihnen mit, falls es Änderungen gibt. Nochmals vielen Dank

— Paula

Erste Schritte

Holen Sie sich ein Sofortangebot und senden Sie uns Ihre Projektanforderungen. Wir beauftragen qualifizierte Übersetzer/-innen, die kurzfristig zur Verfügung stehen.

Preise prüfen & bestellen

Oder, senden Sie uns eine Nachricht. Wir versprechen eine rasche Antwort.

Telefonnummer